Nyhet | 2007-05-11 | 13:22

Ett steg på vägen

Miljödomstolen kungör Vattenfalls ansökan om tillstånd för Trolleboda vindkraftpark i Kalmarsund.

Nu har vår ansökan om tillstånd kungjorts och de som vill lämna synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kan göra det fram till den 2 juli 2007. Synpunkter lämnas skriftligt till miljödomstolen i Växjö.

Vattenfall har sökt tillstånd att bygga en större vindkraftpark med omkring trettio vindkraftverk med en effekt om vardera 5 MW i Kalmarsund, cirka 6 km från fastlandet och cirka 12 km från Öland. Det kan bli några verk som kan få en effekt om 7MW.

Nästa steg är att Vattenfall får möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. När miljödomstolen anser att alla frågor är tillräckligt utredda kommer domstolen att kalla till huvudförhandling. Kallelsen sker genom annons i lokaltidningarna och alla som är intresserade är välkomna att delta vid förhandlingen.


Läs mer i kungörelsen