Nyhet | 2009-12-09 | 15:31

EU-stöd för Vattenfalls rening av kol

Vattenfalls planerade CCS-demonstrationskraftverk, CCS: Carbon Capture and Storage, i Jänschwalde i Brandenburg, Tyskland,  får uppemot 180 miljoner euro i stöd av EU-kommissionen. Pengarna kommer från det europeiska stödprogrammet för energi som antogs i juni 2009.     -Vi gläder oss över den här tydliga signalen från EU. Den visar att vi är på rätt väg, säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Central Europe.  Totalt är det sex CCS-projekt som får stöd från EU-programmet.  Bjarne Korshøj, Vattenfalls CCS Manager, säger:   -Vi välkomnar detta viktiga stöd för vår demonstrationsanläggning vid Jänschwalde och på andra platser i Europa. För att kunna fortsätta utveckla CCS är stöd helt avgörande. Vi behöver ett flertal framgångsrika demonstrationsanläggningar för CCS i Europa om vi ska kunna göra CCS kommersiellt tillgängligt 2020 för storskalig implementering under kommande decennier. CCS är en nödvändig teknik inte bara för Vattenfall utan för att hela samhället ska kunna åstadkomma markanta CO2-minskningar."  CCS-kraftverket i Jänschwalde planeras att kopplas in på nätet 2015.  Med hjälp av två olika CCS-tekniker kommer demonstrationsanläggningen att ge en elektrisk effekt på cirka 385 MW (megawatt). Vid en CO2-avskiljningsgrad klart över 90 procent kan vi därmed årligen hindra upp till 2,7 miljoner ton koldioxid från att nå atmosfären. Den sammanlagda investeringskostnaden beräknas av Vattenfall till ungefär 1,5 miljarder euro.  Vattenfalls ingenjörer har arbetat med utveckling och pilottester av CCS-tekniken sedan år 2000. Viktiga aktiviteter för CCS inom Vattenfall är vår pilotanläggning för oxyfuel i Schwarze Pumpe, byggandet av en pilot för pre-combustion i Buggenum, Nederländerna och planerna för storskalig CO2-avskiljning på Nuon Magnum i Nederländerna. På Nordjyllandsvaerket i Danmark planerar vi att implementera CCS efter 2020 när tekniken är kommersiellt gångbar. Vattenfall har redan investerat och fått finansiering på över 200 million euro för utveckling av CCS -teknik.