Nyhet | 2010-06-08 | 16:22

EU stöder Vattenfalls CCS-projekt i Nederländerna

Europeiska kommissionen har gett de nederländska myndigheterna tillstånd att bevilja Vattenfalls Nederländska bolag Nuon  ett bidrag på 10 miljoner euro för CO2-avskiljning vid pilotprojektet i Buggenum.
[caption id="attachment_6360" align="alignnone" width="319" caption="Vattenfalls CCS anläggning i Buggenum, Nederländerna"][/caption] EU-kommissionen menar att stödet är förenligt med EU: s regler för statligt stöd, eftersom de positiva effekterna av åtgärden väger tyngre än en eventuell snedvridning av konkurrensen. "Stödet till Nuons projekt kommer att främja utvecklingen av energieffektiv avskiljning av koldioxid i industriell skala utan att snedvrida konkurrensen", säger Joaquín Almunia, Kommissionens vice ordförande. Kommissionen främjar utvecklingen av CO2-avskiljning eftersom det bidrar till att uppnå de miljömål som EU har satt upp för 2020. Förberedelserna för projektet i Buggenum är i full gång. CO2-avskiljningenheten beräknas vara i drift i augusti 2010. Projektet är ett samarbete med bland annat Delft University of Technology, ECN och KEMA. Målet för pilotprojektet i Buggenum är att utveckla tekniken för koldioxidavskiljning före förbränningen för tillämpning inom energisektorn samt att optimera processen.