Nyhet | 2010-07-05 | 13:49

"Europeisk omställning största utmaningen"

– Den största utmaningen för Vattenfall är att aktivt delta i omställningen av Europas energiförsörjning. Det svarade Vattenfalls vice vd och Nordenchef Torbjörn Wahlborg, då han intervjuades av moderatorn Hans Fahlén inom ramen för Svensk Energis Energispektrum under Almedalsveckan i Visby.
[caption id="attachment_6839" align="alignnone" width="450" caption="Torbjörn Wahlborg samtalar med moderator Hans Fahlén i S:t Clemens kyrkoruin under Energispektrum på Almedalsveckan"]Torbjörn Wahlborg samtalar med Hans Fahlén[/caption] – Norden bidrar till den europeiska omställningen. Vi har redan goda förutsättningar, med en förhållandevis ren elproduktion, men vi har fortfarande ett antal kraftverk som eldas med kol eller andra fossila bränslen. Som relativt nybliven Nordenchef har jag nyligen haft förmånen att få vara med och inviga fyra nya enheter som ersätter kol med biobränsle. Torbjörn Wahlborg fick också frågan vad han hoppades ha uppnått om tio år. – Jag hoppas att vi då ska vara ännu populärare än idag, svarade han med en ironisk vink åt publiken. Han förtydligade: – Förtroendefrågan är viktig för Vattenfall, men också för hela energibranschen. Det är viktigt att skapa medvetenhet om energifrågan och kunskap om våra överväganden. Vi måste bli bättre på att kommunicera – särskilt vad vi gör idag för miljön. – Att kommunicera målet, vad vi ska uppnå om 40 år, är svårt. Men jag tror att vi kan vinna förståelse genom att visa vad vi gör nu. De fyra anläggningarna jag talade om reducerar utsläppen med 8-900.000 ton per år. På tal om Vattenfalls arrangemang under Almedalsveckan underströk Torbjörn Wahlborg att smarta nät är en viktig del av omställningen av energisystemet.