Nyhet | 2012-09-25 | 08:30

Europeiska experter följde upp stresstesterna

Ringhals fick nyligen besök av europeiska experter i syfte att följa upp vårt arbete med åtgärder efter stresstesterna. Och responsen var mycket positiv.

Det var fyra experter från ENSREG*, European Nuclear Safety Regulators Group, och en representant från SSM som besökte Ringhals och fick höra mer om våra planerade åtgärder efter Fukushimahändelsen. ENSREG är ett oberoende expertorgan som skapades 2007 efter ett beslut av EU-kommissionen och har nu i uppdrag att granska och följa arbetet med stresstesterna på de europeiska kärnkraftverken och verka för erfarenhetsutbyte.

– Under våren har vi värderat vad SSM säger i sin granskningsrapport, vad ENSREG säger i sin och vad vi själva har sett och hittat genom våra stresstester. Utifrån det har vi byggt åtgärdsplanen för Ringhals som beskriver vad vi planerar att göra för att på bästa sätt öka robustheten i våra anläggningar så att de klarar extrema händelser som skulle kunna inträffa här, berättar Maria Jordebo, Ringhals projektledare för stresstesterna.

Maria Jordebo

Visade säkerhetsfiltret
Teamet från ENSREG fick en presentation av åtgärdsplanen och följde noggrant upp hur väl Ringhals uppfyller deras rekommendationer och det blev en bra dialog om detta. Ett önskemål var att se något i anläggningen som hade relation till Fukushimaåtgärder.

– Vi visade dem våra säkerhetsfilter som generellt är ovanliga i Europa och det tyckte de var intressant, berättar Maria.
När ENSREG sammanfattade sina intryck från granskningen var de mycket positiva till åtgärdsplanen och att den ur ett europeiskt perspektiv återspeglar de förbättringsområden som identifierats.

– Det känns bra att vi har fått ett kvitto på att våra tidigare säkerhetshöjande åtgärder har varit rätt och att granskningen efter de nya erfarenheterna efter Fukushima har varit grundliga, säger Björn Sjöström, Ringhals vice vd.

Beröm från ENSREG

Mobil lösning
Den 15 september lämnade Ringhals in sin åtgärdsplan till SSM. Huvudfokus i planen är en mobil lösning. Anläggningen behöver förberedas med anslutningar och utrustningen behöver förvaras skyddad från extrema händelser och ska kunna användas även om anläggningen har blivit mycket otillgänglig. Konceptet omfattar också haveriinstruktioner och bemanning, att personalen på plats kan hantera utrustningen.

Senare i höst väntas svar från SSM och om ett halvår följer ENSREG upp implementeringen av åtgärderna efter Fukushima på kärnkraftverk i Europa och det kommer Ringhals att ta del av.

– Vår åtgärdsplan är ganska rak och konkret och med den mobila lösningen stärks djupförsvaret för händelser som går bortom anläggningarnas konstruktion, säger Maria. Nu håller vi på att formera projektet som ska planera och införa åtgärderna.

* Mer om ENSREG
ENSREG (European Nuclear Safety REgulators Group) är ett oberoende expertorgan som skapades 2007 efter ett beslut av EU-kommissionen. Den består av höga tjänstemän från nationella tillsynsmyndigheter som hanterar kärnsäkerhet, radioaktivt avfall säkerhet eller strålskydd från samtliga 27 medlemsstater i Europeiska unionen samt företrädare för den Europeiska kommissionen. ENSREGs roll är att bidra till att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och för att nå en gemensam förståelse inom områdena kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall.

Läs mer
Vårt säkerhetsarbete och arbete med stresstesterna