Nyhet | 2012-05-22 | 11:23

Europeiskt samarbete för innovation

Kommer innovation att hjälpa Europa ut ur lågkonjunkturen? Frågan väcktes under ett framtidsinriktat panelsamtal som anordnades av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm den 14 maj. Ämnet för samtalet var sambandet mellan forskning, innovation och politiska system. EU-kommissionären Androulla Vassiliou berättade om hur Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) arbetar. Inom ramen för EIT samverkar universitet, forskningscentra och företag från hela EU, däribland tre svenska företag: Vattenfall, ABB och Ericsson. – Deras engagemang visar hur viktigt det här konceptet är. Det gör att KICs kan utvecklas och är en garanti för ett långsiktigt perspektiv, sade hon. KI-grupper arbetar för nya lösningar KIC (Knowledge and Innovation Communities; kunskaps- och innovationsgrupper) är ett nytt verktyg i EIT:s FoU-landskap. Syftet är att ta fram nya, konkreta lösningar inom viktiga europeiska teknikområden och, framför allt, att lägga mer uttalat fokus på hur man kan dra ekonomisk nytta av forskningsresultat. Tre KICs håller på att bildas, däribland KIC InnoEnergy, ett resultatorienterat företag som består av stora europeiska aktörer inom energisektorn: företag, universitet och forskningsinstitut. Behov av entreprenörer Näringsminister Annie Lööf sade att hon är stolt över att svenska basindustriföretag investerar och tar risker för att stödja utvecklingen av nya idéer för innovation och konkurrenskraft. Hon underströk behovet av entreprenörskap, särskilt inom utbildningssektorn. – Det svenska systemet är innovativt, men inte särskilt entreprenörsbetonat, sade hon. Om vi vill behålla vår konkurrenskraft kan vi inte förlita oss på gamla meriter. Vi måste vara innovativa. Vi måste också inta en mindre dömande attityd gentemot risktagande och misslyckanden. [caption id="attachment_16893" align="alignleft" width="249" caption=""Vi hoppas nu på att detta europeiska samarbete ska ge resultat som är mer målinriktade och med mindre byråkrati inblandad än vad som ibland tidigare varit fallet när det gäller EU:s ramprogram för forskning och utveckling", sade Karl Bergman, chef för Vattenfall R&D."][/caption] Så lite byråkrati som möjligt Karl Bergman, chef för Vattenfall R&D, påpekade att Vattenfall har långvarig, god erfarenhet av nationellt samarbete i grupper som ett sätt att skapa innovation. – Vi hoppas nu på att detta europeiska samarbete ska ge resultat som är mer målinriktade och med mindre byråkrati inblandad än vad som ibland tidigare varit fallet när det gäller EU:s ramprogram för forskning och utveckling, sade han. Karl Bergman lyfte fram skillnaden mellan uppfinningar och innovation och nämnde att innovation inom energisektorn ofta tar årtionden i anspråk, på grund av den kapitalintensiva allt storskaligare processen, och att innovation inom denna sektor handlar mer om samhället och gemensamma ansträngningar. En viktig del är också att få tillämpbara regler och föreskrifter på plats. – Avregleringen innebär att marknaden är mer konkurrensinriktad i Europa, jämfört med exempelvis USA, där många inom energisektorn verkar ha fastnat i ett mindre marknadsorienterat tänkande, ansåg han. Under debatten underströks det att Europa har varit drivande när det gäller att ta fram gemensam teknik och att skapa gemensamma standarder och regelsystem.