Nyhet | 2009-11-30 | 16:45

Exakt elräkning och färre avbrott

Nu stiger elräkningen eftersom elförbrukningen i hemmen ökar. Kommande vinter blir den första då alla Sveriges elkunder betalar direkt för sin månadsförbrukning. - För många kunder innebär det att man betalar dubbelt så mycket på vintern som under sommaren, något man kan behöva planera för, säger Annika Viklund, chef för Lokalnät hos Vattenfall Eldistribution.

Lagen om månadsvis mätaravläsning, som trädde i kraft den 1 juli, innebar också att alla kunder fick en fjärravläst elmätare som förutom att mäta faktisk förbrukning även ger snabbare informationsflöden som bidrar till kortare och färre elavbrott.

-Vad många inte vet är att mätarna kan underlätta felsökningsarbetet avsevärt. Tillsammans med investeringar i vädersäkring och annan ny teknik bidrar de till att avbrotten blir färre och kortare, fortsätter Annika Viklund.

Kraven på säkra elleveranser ökar användning av modern teknik i hemmen. Vattenfall har under 2003-2008 vädersäkrat 1 100 mil ledningar i Sverige genom ökad automatisering, breddning av kraftledningsgator, upprustning av transformator- och nätstationer, isolering av luftledningar och nedgrävning av kabel på störningsdrabbade sträckor.

I Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har under de senaste fem åren utsatta ledningssträckor isolerats, i alla kommuner där Vattenfall har lokalnät. Våra kunder har fått färre och kortare avbrott. För närvarande pågår projekt bl a i Älvsbyns, Gällivare, Storumans och Vilhelmina kommuner.

Vattenfall arbetar vidare med nya tekniska lösningar, främst genom att satsa på en ökad automatisering, genom t ex fjärravskiljare, som tillsammans med de fjärravlästa mätarna och annan modern teknik bidrar till byggandet av framtidens intelligenta elnät.

Vattenfalls kunder som haft de fjärravlästa mätarna installerade under minst ett och ett halvt år, har redan fått uppleva hur kostnaden för el varierar under året.

-Ett par enkla sätt att spara el är att använda lågenergilampor och se till att tomma rum är mörka rum, säger Annika Viklund.

För mer information kontakta

Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution, 0920 – 77 319,
mobil 070 – 695 59 42

roger.lindmark@vattenfall.com