Nyhet | 2011-07-04 | 08:30

Exjobb med vatten som tema

I en plåtbod vid svallvattenbassängen på Ringhals håller Agneta Svensson från Lunds universitet till sedan i våras. I sitt exjobb undersöker hon om det är möjligt att avsalta havsvatten för användning i råvattenbassängerna på Ringhals.

 Agneta Svensson
Ringhals köper in vatten från kommunala Varberg Vatten, vilket används till dricksvatten, brandvatten, industrivatten och indirekt även till spädvatten för de olika kylsystemen i reaktorerna. För att kunna användas i kylsystemen måste vattnet emellertid först renas ytterligare via jonbytare och membranteknik i någon av Ringhals avsaltningsanläggningar.

Vattnet kommer huvudsakligen från insjön Neden. Liksom vattnet från många andra sydsvenska insjöar innehåller det höga halter av organiskt material, som fastnar i jonbytarna och ställer till problem för Ringhals att rena vattnet i tillräcklig grad.

– Olika alternativ utreds för att bli av med problemen och försöket att avsalta havsvatten är ett av dem, berättar Agneta Svensson.

Exjobb med vattentema

Pilotanläggning för havsvatten
Inne i plåtboden har Agneta satt upp en pilotanläggning för avsaltning med hjälp av membrantekniken "omvänd osmos". Havsvatten tas upp ur svallbassängen, går igenom ett förfilter för borttagning av partiklar (och en och annan krabba), och avsaltas sedan via ett membran till normal dricksvattenkvalitet. Därefter går det in i de testjonbytare som finns på plats i boden för att simulera de verkliga avsaltningsanläggningarna.

Agneta tar värden på vattnet och hittills verkar det fungera bra. Preliminära resultat tyder på att det organiska problem som uppstår i jonbytarna med insjövatten kan undvikas vid rening av "gratis" saltvatten.

Det finns dock mycket kvar att kvalificera innan ett fullskalesystem kan bli verkligt, bland annat måste en effektiv förfiltreringsteknik utprovas.

Agneta sommarjobbar nu på Ringhals miljöenhet, men fortsätter mätningarna i boden parallellt ett tag till. Hon räknar med att redovisa sina resultat i augusti. När exjobbet är klart kan hon ta ut sin examen som civilingenjör i ekosystemteknik.

Stor efterfrågan på exjobb
Inger Dalerstedt samordnar exjobben på Ringhals och är kontaktperson för högskolor och universitet. Inger berättar att det är stor efterfrågan på exjobb från studenter, bland annat från Chalmers och Uppsala universitet.

– Ett exjobb är ett ypperligt sätt för både studenten och Ringhals att ”känna av” varandra, menar Inger. Samtidigt får vi på Ringhals ett uppdrag utfört. Studenterna är vår framtida rekryteringsbas och exjobbet kan kanske bli en ingång till vidare jobb på Ringhals.

Bernt Bengtsson, handledare för Agnetas exjobb, håller med.

– Jag har handlett ett tjugotal exjobb under min tid på Ringhals och väldigt många av dem har resulterat i anställningar. Under ett exjobb har man större möjlighet att bilda sig en uppfattning om varandra än vid en vanlig anställningsintervju.

Läs mer
Examensarbete på Vattenfall

Ringhals och miljön