Nyhet | 2012-04-23 | 09:15

Expansion med möjlighet till nyanslutningar i Motala

Motala växer och intresset för att etablera sig i kringområden är stort. Det intresset föranledde Vattenfall Värme Motala att under 2008 ta beslut om investering i utbyggnad av fjärrvärmenätet i området Östra Bråstorp. Etableringar har pågått sedan dess och anslutningar har skett med företag som Glasmästaren, Swedol, Lekia och nya räddningsstationen.

Kommunen fick under 2011 in en mängd förfrågningar om möjlighet till etablering i Bråstorp. I kommunen finns obebyggd mark i området som är avsatt för industriändamål, men utifrån etableringsförfrågningarna som kommit in funderar kommunen på att istället fortsätta satsa på handel istället.

Under 2012 fortsätter Vattenfall Värme med sin expansion av nätet i området Bråstorp, där bland annat Rusta ska öppna en ny butik i fastighetsbolagets Vasaparkens cirka 2500 m2 stora nybygge.

- Området Bråstorp är av Motala kommun, sedan ett par år tillbaka, ett området avsatt för expansion och nyetableringar. Vi ser många goda möjligheter till framtida nyanslutningar här, säger Berit Sanded, anläggningschef i Motala.