Nyhet | 2011-05-11 | 13:29

Extra säkerhet med rörbrottsförankringar

Ett antal säkerhetshöjande åtgärder utfös under revisionen. Till exempel installeras rörbrottsförankringar till huvudångsystemet samt till det kylsystem som kyler reaktorhärden i avställt läge.
– Om ett rörbrott skulle inträffa ska förankringarna hålla rören på plats, säger Mikael Sandberg, projektingenjör.

Installation av rörbrottsförankringar

Installationen av rörbrottsförankringar sker i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, krav. Kravet från myndigheten består i att ånga och vatten från systemet inte ska kunna skada kringliggande utrustning vid ett rörbrott.

Förenklat består rörbrottsförankringarna av två balkar som sätts fast i befintlig rörbrottsförankring. Fyra kraftiga dragstänger fästs också i den förankringen samt i en klammer som omsluter huvudångledningen.

Rörbrottsförankringarna väger 500 kilo styck och har tillverkats i Forsmarks verkstad. Det är ett av de större svetsarbetena som utförts där hittills.
– Alla berörda har gjort ett kanonjobb, säger Mikael Sandberg.