Nyhet | 2011-02-03 | 15:53

Få tillsvidarekunder

Vattenfall har arbetat målinriktat och framgångsrikt med att få tillsvidarekunder att göra ett aktivt elavtalsval. I dag har endast omkring tolv procent av våra kunder tillsvidareavtal. Vattenfall uppmanar aktivt elkunder till att välja ett fast eller rörligt avtalspris. Ansträngningarna har burit frukt vilket gör att Vattenfall ligger långt under genomsnittet för företag i branschen. Torbjörn Wahlborg, Chef Business Division Distribution and Sales, förklarar. – På Vattenfall har vi jobbat målinriktat och framgångsrikt med att få våra tillsvidarekunder att aktivt välja ett avtal. Idag har endast omkring 12 procent av våra kunder tillsvidarepris, vilket är långt under branschgenomsnittet på knappt 25 procent. Det finns de som förespråkar en statlig reglering av elhandelsbolagens prissättning i syfte att garantera låga elpriser för kunder som avstått från att göra ett aktiv avtalsval. – Vi tycker inte att prisreglering är en bra lösning. Att upplysa kunderna genom en bra information är den rätta vägen att gå, menar Torbjörn Wahlborg. – En prisreglering riskerar att sätta marknaden ur spel om prisnivån sätts under marknadspris, säger Torbjörn Wahlborg. Fakta Vattenfalls kundavtal: 73 procent har fast pris 15 procent rörligt pris 12 procent tillsvidarepris