Nyhet | 2008-10-06 | 09:00

Fabege väljer Miljövarudeklarerad Vattenel

Fabege har valt att förlänga sitt avtal med Vattenfall tom 2011 med en volym på 110 GWh/år. Avtalet inkluderar leverans av miljövarudeklarerad vattenel och portföljförvaltning.

Fabege har varit kund till Vattenfall sedan flera år tillbaka. All elkraft som levereras till Fabeges fastigheter utgörs av certifierad förnyelsebar vattenproducerad el från Vattenfalls nordiska anläggningar. Detta innebär en fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från "ax till limpa" som är baserad på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

Det är alltid glädjande när vi för fortsatt förtroende hos våra kunder. Speciellt kunder med höga ambitioner inom miljöområdet, säger Erik Sundström, kommunikationschef på Vattenfall Försäljning.

Mer information

Läs mer om miljövarudeklarationer, EPD
Livscykelanalys - från ax till limpa