Nyhet | 2010-05-31 | 17:11

Fågel- och naturvandringar i Forsmark

Fågelskådare vid Forsmarks Biotestsjö

Upplev fåglarna och miljön kring Forsmarks Biotestsjö. Efter föredrag med bildvisning tar du del av naturen under ledning av naturfotograf Alf Sevastik.

I området kring Forsmark finns höga naturvärden. Artrikedomen av bland annat fåglar är stor. Inom området ryms till exempel skärgårdens alla vadarfåglar samt Upplands landskapsfågel, havsörnen.

Naturfotograf Alf Sevastik har i uppdrag att dokumentera naturvärdena åt Forsmark inom ramen för företagets miljöövervakningsprogram. Under Alf Sevastisks ledning har du nu chansen att uppleva Forsmarks unika natur. De guidade turerna är kostnadsfria.

För anmälan och tider, se nedan.

Datum och tider:
Den 8 och 15 juni. Två tillfällen per dag:
Kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Anmälan:
Tel 0173-81268, e-post: info@forsmark.vattenfall.se

Samling vid Infocenter i Forsmark (vattentornet). Tag gärna med fika och kikare. Oömma kläder rekommenderas. Max 7 deltagare per tillfälle.