Nyhet | 2009-04-24 | 13:44

Fågel- och naturvandringar vid Biotestsjön i Forsmark

Vid Biotestsjön i Forsmark finns det gott om fågel och de arter som häckar i området har nu börjat komma in. I maj och juni har du chans att följa med på fågel- och naturvandringar i området. Den fridlysta havsörnen, som också är Upplands landskapsfågel, är en av arterna du kan ha turen att få se. [caption id="attachment_123" align="alignnone" width="370" caption="Tärna Foto: Alf Sevastik"]Tärna Foto: Alf Sevastik[/caption] Forsmarks Kraftgrupp anordnar kostnadsfria fågel- och naturvandringar vid Biotestsjön. Värd vid exkursionerna är Alf Sevastik, som bland annat är fotograf och länsstyrelsens naturvårdsvakt utmed kusten i Uppsala län. Han känner omgivningarna runt Biotestsjön väl. Under vandringarna finns det chans att få se de skärgårdshäckande fåglarna grågås, fisk- och silvertärna, änder som knipa, vigg, storskrake, småskrake samt vadare som roskarl, rödbena och kustlabb. -Kustlabben är en spännande fågel. Den är en av fågelvärldens parasiter. Genom att attackera sin värdfågel i luften får kustlabben värdfågeln att spy upp mat som denne är i färd att frakta till ungarna och boet. Sedan störtdyker labben och fångar upp det fallande bytet i luften, berättar Alf Sevastik. Andra fåglar man kan få se är större strandpipare, drillsnäppa och havsörn. - De örnar man får syn på är i regel ungfåglar i rörelse som inte häckar och därför ofta är mera sociala och nyfikna än de gamla häckande fåglarna. Har man tur kan man få se flera örnar på ett och samma ställe, säger Alf Sevastik. Biotestsjön i Forsmark har på grund av det varma vattnet en unik tillväxt av fisk, växter och bottenfauna och där det finns mat samlas det mycket fågel. Många fåglar som annars skulle flytta söderut, till exempel vigg och knipa, väljer att stanna runt Biotestsjön över vinterhalvåret. - Nu i slutet av april och början av maj har alla övervintrande fåglar försvunnit från Biotestsjön. De drar till sina häckningsplatser i andra delar av Sverige. Men det finns ändå gott om fågel runt sjön eftersom de arter som häckar i området har börjat komma in. [caption id="attachment_120" align="alignnone" width="370" caption="Alf Sevastik"]Alf Sevastik[/caption] Som naturvårdsvakt har Alf Sevastik i uppdrag att sköta tillsynen på fågelskyddsområdena längs länets kuststräcka. Han jobbar också åt Forsmarks Kraftgrupp med att dokumentera naturvärdena i området.