Nyhet | 2011-01-04 | 09:55

Familj flyttar in i klimatsmart hus

Den 19 januari flyttar familjen in i One Tonne Life-huset i Hässelby Villastad utanför Stockholm. Under sex månader ska familjen leva ett klimatsmart liv och försöka koldioxidbanta från sju till ett ton per person och år. One Tonne Life är ett samarbetsprojekt där Vattenfall, A-hus, Volvo Personvagnar, Ica och Siemens vill visa att det går att leva klimatsmart och ändå ha en hög livskvalitet. När försöksfamiljen flyttar in i det klimatsmarta huset får de nyckarna till en elbil och hjälp av experter inom energi, livsmedel, transport och konsumtion medan de fortsätter sin vardag nästan som vanligt. Vattenfall har försett huset i Hässelby med ny smart teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid och kommer att bidra med energiexpertis. Vattenfall bidrar även med solcellsteknik från ett delägt bolag och med förnybar el från vind- och vattenkraft via elnätet. Se filmen om One Tonne Life: