Nyhet | 2010-06-25 | 10:00

Fåren sommarjobbar under kraftledningarna

I Finland har Vattenfall anställt får som ska hålla rent i ängsmarkerna under kraftledningarna. Vattenfall Distribution Norden i Finland har anställt får som sommarjobbare på ängsmarkerna under kraftledningarna. Fårens jobb är att genom bete hålla fint i staden Nokias två ängsområden, varav ett ligger på en ö. [caption id="attachment_6697" align="alignright" width="270" caption="En av Vattenfalls sommarjobbare i naturskyddsområdet Natura 2000"][/caption] – Detta är ett samarbete mellan flera aktörer, där man gynnar en mångsidig användning av kraftledningsområdena och stödjer småföretagandet på landsbygden, säger Account Manager Sanni Harala på Nät Finland. Att ta hand om miljön på landsbygdens eget sätt ger en möjlighet att ha kvar de öppna ängsområdena. – Dessa områden är ofta viktiga för naturen och landskapet, men svåra att sköta med maskiner. Fåren kan enkelt röra sig i terrängen. Därför beslutade projektet ”Lönsamt miljöföretagande” sig för att prova på landskapsbete i Nokia, säger Sanni Harala. – Landsbygdens företagare tillhandahåller landskapstjänsterna i Vattenfalls och elnätsbolagets Fingrids kraftledningsområden. Ön Luodon saari och Hätilännotkos grönområde ingår i nätverket för naturskyddsområdet Natura 2000 och är Vattenfalls, Fingrids och staden Nokias gemensamma skötselområden. Kraftledningarna går genom dessa områden. – Fåren kördes ut till ön med motorbåt och de stannar på sitt mumsiga sommarjobb hela sommaren. ”Lönsamt miljöföretagande” ProAgrias projekt ”Lönsamt miljöföretagande” svarar för planeringen av områdenas skötsel. Som samarbetspartners i projektet har Vattenfall, Fingrid och Nokia stad förbundit sig att underhålla området under perioden 2010–2014. – Vi gick med i projektet för att kunna utveckla en mångsidig användning av de områden där kraftledningarna går, vilket även innebär ett stöd för småföretagandet. Undersökningar har visat att de öppna kraftledningsområdena, tack vare de regelbundna röjningarna, utgör goda kompenserande livsmiljöer för de arter som påverkats negativt av att ängarna blir färre. Fårens sommarjobb är en del av vårt miljöarbete, understryker Sanni Harala. Bete är även ett utmärkt sätt att ta hand om tätorternas landsbygdsliknande områden. En välskött miljö berikar naturens och landskapets mångfald, samt trivseln i boendeområdena. Målet med skötseln är att bevara naturens mångfald och landskapens värden.