Nyhet | 2011-10-07 | 11:22

Färre väljer fasta elavtal när elpriset är lågt

Av de Vattenfallkunder som nytecknade elavtal under september månad i år valde 86 procent fast elavtal. Det är en minskning med sju procent jämfört med samma månad förra året då 92 procent valde fasta elavtal. Kundbeteendet följer ett tydligt mönster. Trenden är att ligga rörligt och teckna korta avtal när priserna är låga och välja långa avtalsmodeller när priserna är höga. Under september var det rörliga elpriset för september månad det lägsta på sex år och slutade på 35,38 öre/kWh. - För en familj boende i Svealandsområdet i en eluppvärmd villa med rörligt elpris har kostnaden under årets första nio månader sjunkit med 1.300 kronor jämfört med samma månad förra året på grund av det låga priset på el, säger Magnus Holm, privatmarknadschef Vattenfall. - Vi ser genast en trendförändring i våra kunders val av elavtal när priserna är låga. Andelen fasta elavtal minskar under sådana perioder. Under september har andelen fasta avtal minskat med sju procent jämfört med samma månad förra året, fortsätter Magnus Holm. [caption id="attachment_12967" align="alignright" width="200" caption="Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning."]Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning.[/caption] Lägsta priset på sex år i september September månads elpris är det lägsta på sex år. Inte sedan 2005 har spotpriset i september varit så lågt som nu. Och i början av oktober uppgår vissa dygnsvärden på elpriset till de lägsta för en oktobermånad sedan avregleringen 1996. - Vi ser att våra kunder väljer elavtal med kortare avtalslängder. Nu i oktober är 1-årsavtalet det mest valda. Förra året, vid den här perioden, var trenden snarare att teckna längre avtal som treårsavtal, säger Magnus Holm. - Historiskt sett har det dock visat sig att fasta längre avtal har varit förmånligt att teckna när elpriset varit lågt, fortsätter han.