Nyhet | 2008-04-23 | 08:56

Farväl till vindkraftverket Matilda på Näsudden på Gotland.

Vindkraftverket Matilda på Näsudden på Gotland

Till sommaren ska det gamla vindkraftverket Matilda på Näsudden rivas och det ska ske med hjälp av sprängning. Därför bjöd Vattenfall vindkraft in de närboende för att säga farväl till Matilda.

Trots vindstyrkor på upp till tolv meter per sekund vågade ett 40-tal Näsbor ta sig upp till toppen på Matilda.

Vindkraftverket Matilda, eller Näsudden 2 som vindkraftverket egentligen heter, togs i drift 1993 och stannade för gott den 9 januari 2007. Matilda är det vindkraftverk i världen som producerat mest el under sin livstid. Hon har snurrat i 61 469 timmar och producerat 61,4 GWh.

Näsudden är Sveriges vindkrafttätaste område, den 80 meter höga betongkonstruktionen stod färdig 1983 och blev starten för utbyggnaden av storskalig vindkraft i Sverige. Under besöket informerade Vattenfall om det nya moderna verket som ska byggas samt om övriga vindkraftsatsningar.