Nyhet | 2009-12-11 | 13:22

Fasning av Forsmark 2 planeras ske 20 december

Reaktorn på Forsmark 2 är i drift, så kallad nukleär värmning. Alla stora ombyggnads- och montagearbeten har avslutats, även de på turbinerna.

Några få större tekniska frågor har varit av avgörande betydelse för att kunna avsluta arbetena på turbinanläggningen. Dessa är nu lösta bortsett från en fråga om så kallad flödeskarakteristik för de ombyggda högtrycksreglerventilerna. En överenskommelse med leverantören kring den återstående frågan förväntas under dagen, men programvaruuppdateringar i turbinregulator och automatik, granskning och provning återstår, vilket kommer att ta några dygn.

Fasningstidpunkten – då Forsmark 2 kan börja leverera el till kraftnätet igen – förskjuts därför till 20 december. Efter fasning kommer drifttagning och prov av den nya utrustningen att ta 3 till 4 veckor.