Nyhet | 2009-03-17 | 18:15

Fel upptäckt i samband med revision på Ringhals 1

Ringhals 1 är sedan den 15 mars avställd för den årliga revisionen, då reaktorn förses med nytt bränsle och underhålls- och investeringsåtgärder genomförs.

I samband med översynen har det upptäckts att ett övervakningssystem, som styr några av säkerhetsfunktionerna i anläggningen, inte varit inkopplat på rätt sätt. Dock har såväl övervakningssystemet som de underliggande system som det styr, fungerat. Om det hade behövts hade det varit möjligt att starta systemet manuellt.

Ringhals har anmält händelsen till SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och startat en egen utredning kring det inträffade. Avvikelsen klassas preliminärt som en 1:a, den lägsta graden på den internationella skalan för klassificering av kärnkraftshändelser – INES. SSM kommer också att snabbutreda ärendet.

Under årets revision på Ringhals 1, som beräknas pågå i åtta veckor, ska stora säkerhetshöjande installationer komma på plats. Bland annat införs ett nytt kylsystem för avställning av reaktorn samt förbättrad separation av kontrollutrustning och elkraftsmatning till säkerhetsrelaterade system.

Behovet av att uppgradera Ringhals 1 har sitt ursprung i de nya myndighetskrav som förutsätter att anläggningen ska klara händelser som den ursprungligen inte konstruerades för.

Frågor besvaras av kommunikationschef Gösta Larsen. Du når honom via Ringhals växel på tel 0340 66 70 00.

Mer information

Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor
INES-skalan