Nyhet | 2008-07-24 | 10:30

Felaktig effektberäkning på Ringhals 3

I samband med effekthöjningen på Ringhals 3, i januari 2007, uppmärksammades skillnader i mätvärden för beräkning av anläggningens termiska effekt. Höjningen av effekten stoppades och noggranna analyser av mätnivåerna påbörjades.

Effekten justerades ned till tillåten nivå med marginal, och anläggningen har kört på den lägre effekten under tiden utredningen har pågått.

Fördjupade analyser och beräkningar har visat att Ringhals 3 kört mellan 0,5-1 % över tillåten effektnivå från revisionen 2006 till januari 2007.

Anläggningens effekt har under hela perioden legat inom analyserad säkerhetsmarginal och effektöverskridandet har inte haft någon säkerhetsmässig påverkan.

Ringhals har under veckan skickat in en rapport till SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare SKI). Ringhals bedömning av händelsen är att det är en 1 på den internationella INES-skalan, det vill säga en avvikelse från gällande bestämmelser.

För vidare information, kontakta:
Anna Stålnacke, stf kommunikationschef Ringhals
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka