Nyhet | 2009-07-02 | 12:45

Felaktig hantering av hälsodeklarationer

Ringhals upptäckte i början av juni att ett entreprenörsföretag hanterat några hälsodeklarationer för sin personal felaktigt.

Ringhals ser allvarligt på det inträffade och påtalade det felaktiga förfarandet för berört företag och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Myndigheten har valt att lämna ärendet vidare till åklagaren för åtalsprövning.