Nyhet | 2008-10-27 | 12:56

Felaktiga styrstavar även vid Forsmark 3

Forsmark 3 ställdes av i tisdags förra veckan för att genomföra en kontroll av styrstavarna i reaktorn. Anledningen var att man vid Oskarshamn 3 - som är av samma konstruktion som Forsmark 3 - drabbats av ett brott på en styrstav. Dessutom har man vid efterföljande kontroll hittat sprickbildningar i ytterligare styrstavar vid Oskarshamn 3.

Vid Forsmark 3 inleddes inspektionsarbetet av styrstavarna i går söndag. Man har nu kunnat konstatera att de problem som identifierades vid Oskarshamn 3 också finns vid Forsmark 3. Hittills har brott på en styrstav samt sprickbildningar på ytterligare några styrstavar konstaterats vid Forsmark 3. Inspektionsarbetet fortsätter nu och anläggningen beräknas kunna tas i drift tidigast den 28 november.

Även vid Forsmark 1 och Forsmark 2 har styrstavarna inspekterats men där har inga brister hittats. Styrstavarna i dessa anläggningar är av annan konstruktion än de vid Oskarshamn 3 och Forsmark 3.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05