Nyhet | 2013-09-05 | 14:34

Fem av Vattenfalls kärnkraftreaktorer redo inför vintern

Fem av Vattenfalls sju kärnkraftreaktorer vid Ringhals och Forsmark har nu genomgått den årliga revisionen och är i drift. Enligt planen kommer samtliga vara i drift i november när temperaturen sjunker och efterfrågan ökar. Varje år stängs kärnkraftreaktorerna av under april till oktober för att genomgå revision: underhåll, tester enligt myndighetskrav och moderniseringar. Reaktorerna görs redo för ytterligare en driftsäsong. Vattenfall planerar varje år för att revisionerna inte ska infalla under den kalla perioden från november till mars. Det är för att minimera påverkan på den nordiska elmarknaden som alla revisioner inte planeras in under vintersäsongen. [caption id="attachment_3915" align="alignleft" width="300"]Förra vintern hade Forsmarks kärnkraftverk en tillgänglighet på 98 procent Förra vintern hade Forsmarks kärnkraftverk en tillgänglighet på 98 procent[/caption] Mycket hög tillgänglighet i vintras Vintern 2012 till 2013 hade Vattenfalls reaktorer i Forsmark och Ringhals en hög tillgänglighet: Forsmark 98 procent och Ringhals 96 procent.  – Mot bakgrund av hög tillgänglighet i vintras har Vattenfall naturligtvis höga ambitioner för kommande vintersäsong. Revisionerna i Forsmark är avslutade för i år och planen är att Ringhals revisioner är avslutade i slutet av oktober, säger Torbjörn Wahlborg, chef för affärsenheten kärnkraft. Tusentals arbeten under några veckor Det årliga revisionerna innebär bland annat underhåll, kontroll av säkerhetssystem, en del av uranbränslet byts ut och att moderniseringar genomförs. – Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes och de kommande åren fortsätter vi investera miljarder i säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar, säger Torbjörn Wahlborg. Moderniseringen av reaktor 2 i Forsmark har till exempel resulterat i 12 procent högre effekt, till 1 120 MW. Forsmark kan därmed producera driftsäker el med låga koldioxidutsläpp för ytterligare omkring 100 000 hushåll per år, berättar Torbjörn Wahlborg. [caption id="attachment_5449" align="alignright" width="300"]Ringhals producerar en femtedel av all el i Sverige Ringhals producerar en femtedel av all el i Sverige[/caption] Vid revisionerna samlas kärnkraftsexperter från hela världen i Forsmark och Ringhals. Revisionerna är ett omfattande arbete och under årets revision av exempelvis reaktor två i Forsmark arbetade ungefär 1000 personer med cirka 3000 underhållsarbeten. Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el. Fakta:
  • Årets två återstående revisioner genomförs i Ringhals: Reaktor 2: 7 september - 8 oktober Reaktor 3: 10 augusti - 31 oktober
  • Ringhals producerar ett normalt år en femtedel av all el som används i Sverige.
  • Under 2012 hade Forsmark sitt tredje bästa produktionsår genom tiderna och de tre reaktorer står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen.
  • Sveriges elproduktion 2012 var 161 terawattimmar, varav kärnkraften stod för 61 terawattimmar.
Så här fungerar kärnkraft och kolkraft -film med Lars Ejeklint