Nyhet | 2011-01-25 | 10:04

Finalister utsedda i designtävling om energieffektivitet

Under hösten har 1.200 deltagare från gymnasier och högskolor i hela landet arbetat på sina bidrag till den Vattenfallstödda tävlingen SVID Design Open. Nu har finalbidragen nominerats. Tävlingen syftar till att ge unga designstuderande och blivande entreprenörer möjlighet att använda sin kreativitet och nytänkande för att påverka samhällets energibeteende. Årets uppgift var att ta fram en lösning som minskar energiförbrukningen i ett valfritt rum i hemmet. Av 70 bidrag som kom in från de deltagande lagen har nu juryn nominerat tolv bidrag till slutomgången. – Det har varit fantastiskt inspirerande att ta del av alla tävlingsbidrag som lämnats in. Av de tolv som vi nu nominerat är det flera som har stora möjligheter att kunna utvecklas till bärkraftiga affärsidéer, och det bådar gott för framtiden, säger Thomas Kollfeldt, Vattenfalls representant i juryn. Under hösten har Vattenfalls energirådgivarprofil Lars Ejeklint deltagit som inspiratör vid tävlingens seminarier och även stöttat tävlingsteamen med energikunskap tillsammans med andra energirådgivare från Vattenfall. Förstapristagarna i högskole-, respektive gymnasieklassen, utses vid Energimyndighetens nordiska konferens Energiutblick, i Göteborg den 16 mars. Nominerade i kategorin högskolor och universitet: Chalmers Tekniska högskola, Göteborg; Industrial Design Engineering åk 4-5 Designhögskolan, Umeå; Industridesignprogrammet BA2 Högskolan i Skövde; Designingenjörsprogrammet Luleå Tekniska universitet, Luleå; Teknisk design åk 4 Mittuniversitetet, Sundsvall; Teknisk design åk 4 Mälardalens högskola, Eskilstuna; innovation och produktdesign åk 3-5 Nominerade i kategorin gymnasier: Bergslagsskolan, Karlskoga; Teknik åk 3 Grafiskt utbildningscenter, Uppsala; Design åk 3 Polhemsgymnasiet, Göteborg; Teknik/Industriell design åk 2 Polhemsskolan, Gävle; Teknikprogrammet, designinriktningen åk 2 Polhemsskolan, Lund; Teknikprogrammet åk 2 Westerlundska Gymnasiet, Enköping; Industriell design B