Nyhet | 2010-10-23 | 13:00

Fisk och skaldjur trivs vid vindkraftverken

Fundamenten vid havsbaserade vindkraftverk fungerar som konstgjorda rev för krabbor, musslor och bottenlevande fisk. Miljön är gynnsam med god tillgång på mat och de växer snabbt i antal. Vattenfall följer noga vad som händer i vattnet runt verken. [caption id="attachment_8362" align="alignnone" width="400" caption="Musslor och fiskar runt ett av fundamenten på Lillgrunds vindkraftverk i Öresund"]Musslor och fiskar runt ett av fundamenten på Lillgrunds vindkraftverk i Öresund[/caption] – Det bildas ett miniekosystem, konstaterar Dan Wilhelmsson, filosofie doktor i zoologisk ekologi vid Kungliga vetenskapsakademien. Han har gjort flera studier vid vindkraftturbiner till havs. På många håll i världen byggs konstgjorda rev för att effektivisera fisket eller öka fiskbeståndet, men den traditionen har vi inte i Norden. Därför – och för att vindkraftparkerna är relativt nya – är studierna få. Klart är dock att där musslor och småfisk trivs finns det också krabbor och rovfisk. Fiskar reagerar väldigt snabbt på förändringar i sin miljö. Däremot saknas en hel del kunskap om vad som är viktigast för att locka utvalda arter och om förändringen innebär att mängden fisk minskar någon annanstans. Bland de arter som växer i antal är den lilla sjustråliga smörbulten, som använder fundamenten för att komma åt mat högt över botten utan att själva bli uppätna. Dubbelt så många blåmusslor Musslor trivs bra på vindkraftverken och bildar även små bankar runt dem. Vid danska Nysted har mängden blåmusslor fördubblats sedan vindkraftparken byggdes, enligt Dan Wilhelmsson. På fundamenten är musslorna fetare än på naturliga rev visar studier vid svenska Utgrunden där Vattenfall har sju havsbaserade verk. Vattenflödet är bättre närmare havsytan och för med sig föda. I saltare hav är musslorna fler en bit upp på fundamenten, eftersom de närmare botten ofta blir uppätna av sjöstjärnor och krabbor. – Visst förändras biotoperna vid fundamenten och eventuella stenskydd. Men det är föga dramatiskt sett över en större yta. Dessutom utgör fundament och stenskydd mindre än en procent av en vindkraftparks samlade yta, säger Jesper Kyed Larsen, environmental coordinator på Vattenfall Wind Power. Krabbor trivs vid stenskydd – I Danmark är det gott om krabbor kring vindkraftverken. Ännu större blir effekten när man lägger erosionsskydd som stenbumlingar vid fundamenten för att binda bottensedimentet, säger Dan Wilhelmsson. Är vindkraftverken nyttiga för livet i havet? – Det går inte att säga utan att först definiera ”livet i havet”. Men klart är att de gynnar blåmusslor och att många andra arter ökar. Speciellt om man har trålat i området tidigare. En vindkraftpark kan locka till sig mer fisk och skaldjur genom smart design av fundamenten och genom att välja viss storlek på stenar till erosionsskydd. Hummer vill exempelvis ha många skrymslen av särskild storlek och form att gömma sig i. Men det gäller att veta vilka arter man vill gynna. – Det kan till exempel vara en åtgärd för att kompensera hotade arter, konstaterar Dan Wilhelmsson.