Nyhet | 2010-04-25 | 14:00

Fiskeriverket får fondpengar

Vattenfall Vattenkrafts miljöfond har delat ut 375.000 kronor till Fiskeriverket. Pengarna ska användas till upprustning av ålinsamlingsstationen i Trollhättan. Fiskeriverket äger en ålinsamlingsstation vid Olidans kraftverk i Trollhättan. Där samlas uppåtvandrande ål in för att transporteras vidare till Vänern. Uppsamlaren är idag i dåligt skick och Fiskeriverket har sökt och fått pengar ur Vattenfalls miljöfond Bra miljöval för att kunna rusta upp den. - Det känns mycket bra att kunna dela ut de här pengarna till Fiskeriverket. På så sätt kan vi hjälpa till att rädda ålen, inte bara med egna aktiva åtgärder, utan också ge andra möjlighet att bidra, säger Anna Östlund, ansvarig för Vattenfall Vattenkrafts miljöfond.