Nyhet | 2010-04-23 | 13:30

Fiskeriverket får fondpengar

Vattenfall Vattenkrafts miljöfond har delat ut 375 000 kronor till Fiskeriverket. Pengarna ska användas till upprustning av ålinsamlingsstationen i Trollhättan.

Fiskeriverket äger en ålinsamlingsstation vid Olidans kraftverk i Trollhättan. Där samlas uppåtvandrande ål in för att transporteras vidare till Vänern. Uppsamlaren är idag i dåligt skick och Fiskeriverket har sökt och fått pengar ur Vattenfalls miljöfond Bra miljöval för att kunna rusta upp den.

Vattenfalls kunder har idag möjlighet att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft. För varje kWh ursprungsmärkt el som säljs avsätter Vattenfall en viss summa pengar till en miljöfond. Miljöfonden förvaltas av Vattenfall och, bland andra, Naturskyddsföreningen gemensamt. Från fonden betalas pengar ut, i samråd med till exempel Naturskyddsföreningen, till åtgärder som minskar vattenkraftens negativa påverkan på naturen.

- Det känns mycket bra att kunna dela ut de här pengarna till Fiskeriverket. På så sätt kan vi hjälpa till att rädda ålen, inte bara med egna aktiva åtgärder, utan också ge andra möjlighet att bidra, säger Anna Östlund, ansvarig för Vattenfall Vattenkrafts miljöfond .

För mer information, kontakta:
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall Vattenkraft 070-59 77 338. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.