Nyhet | 2008-02-12 | 15:20

Fiskevården i fokus i Stornorrfors

Vindelns Fiskeråd, Umeå kommun och Vattenfall tar nu det första gemensamma initiativet till fiskevårdande åtgärder i Stornorrfors-området.

Åtgärdsprogrammet är en del i den avsiktsförklaring till förlikning som träffades mellan parterna i maj 2007. I korthet innebär förlikningen att kraftverksägarna, Vattenfall och Umeå kommun, satsar 50 miljoner i fiskevårdande åtgärder vid och uppströms Norrforsdammen.

En grupp bestående av tio utländska experter inom fiskevård samlades den 11 februari för att påbörja sitt arbete i Stornorrfors. Expertgruppen ska bland annat ge förslag till hur fiskens vandringsväg från kraftstationens utlopp, fyra kilometer nedströms kraftstationen, till den nya laxtrappan ska underlättas. Idag väljer alltför många fiskar att ta sig in i utloppskanalen, istället för i den gamla älvfåran, vilket gör att de ofta vänder och simmar ut till havs igen.

Ett annat område som gruppen ska undersöka är uppströms kraftverksdammen. Där planerar man för en smoltavledare. En smoltavledare är en slags fångstarm som fångar upp smolten, fiskynglen, så att de kan ta sig nedför laxtrappan, istället för att som idag, fara genom turbinerna i kraftstationen.

Expertgruppen kommer att lämna en preliminär rapport om sina slutsatser redan i slutet av veckan. Samarbetsgruppen, bestående av representanter från Vattenfall, Umeå kommun och Vindelns fiskeråd, kommer sedan att bearbeta rapporten och komma med ett färdigt förslag hösten 2009. Då kommer också förlikningen att anses vara uppnådd.

När laxen når hit, där kraftstationens utloppskanal och den gamla älvfåran möts, väljer den ibland fel väg och försöker ta sig vidare genom utloppskanalen till vänster.

När laxen når hit, där kraftstationens utloppskanal och den gamla älvfåran möts, väljer den ibland fel väg och försöker ta sig vidare genom utloppskanalen till vänster.

Den gamla älvfåran, även kallad torrfåra, som idag endast har så kallat lockvatten, en mindre mängd strömmande vatten för att locka in laxen på rätt väg till laxtrappan längre upp.

Den gamla älvfåran, även kallad torrfåra, som idag endast har så kallat lockvatten, en mindre mängd strömmande vatten för att locka in laxen på rätt väg till laxtrappan längre upp.

Error Image not found

Utloppet från kraftstationen sker via en cirka fyra kilometer lång tunnel från kraftstationen. Kommer laxen in här tvingas den vända och har då svårt att hitta den rätta vägen till laxtrappan, längs upp till vänster i bild.

Mer om Stornorrfors vattenkraftverk

Stornorrfors i media

SVT (nytt fönster)
TV4 (nytt fönster)
Västerbottens Folkblad (nytt fönster)