Nyhet | 2012-02-02 | 15:27

Fisktrappor ger önskat resultat

Uppvandringen av lax och öring i Göta älv fördubblades 2011 jämfört med året innan tack vare den nya fisktrappan i Lilla Edet. Även uppvandringen av fisk i Ume älv och Vindelälven har förbättrats tack vare fisktrappan vid Stornorrfors kraftstation.

Göta älv

Summeringen av 2011 års fiskuppvandring i Göta älv visar att över 2000 fiskar passerade den nya fisktrappan fram till 30 november då fisktrappan stängdes. Det är en fördubbling jämfört med året innan.

– Det är glädjande att se att förra årets låga uppvandring till stor del berodde på yttre omständigheter, som tidigare sjukdomsutbrott i älven, och inte på fisktrappan, säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft AB.

Den nya fisktrappan godkändes av Miljödomstolen 1984 och domen fastställdes efter en prövotid 2005. Den gamla fisktrappan i Lilla Edet försvann då ur domen eftersom den nya ansågs uppfylla kraven, men sommaren 2011 beslöt Vattenfall att även hålla den gamla fisktrappan öppen för att möta önskemål från sportfiskare och andra.

– Vi har tagit till oss synpunkterna från allmänheten om den gamla fisktrappan och hoppas att den kunnat bidra positivt till fiskbeståndet uppströms Lila Edet, säger Richard Holmgren.

Vindelälven

Också vid kraftverket Stornorrfors har Vattenfall byggt en fisktrappa, som invigdes sommaren 2010, och som med sina 300 meter är en av Europas längsta. Den har den dubbla funktionen att underlätta för fisken både att söka sig ut till havet och att ta sig upp i den outbyggda Vindelälven för att leka.

I anslutning till fisktrappan har Vattenfall byggt en smoltavledare som gör att den utvandrande smolten kan ta sig ut via laxtrappan. Tidigare passerade huvuddelen genom kraftstationens galler och turbiner, där förlusterna av smolt är omkring 25 procent
Kraftverket ligger ett par mil nedanför Vännäs, 12 km från Umeå, där Umeälven och Vindelälven möts. Vindelälven är en outbyggd så kallad nationalälv.

Intrimningen av anläggningen tar flera år och de olika delarnas funktion studeras bland annat genom märkningsstudier på fisk. Hittills tyder data på att uppvandringen av fisk fungerat minst lika bra som i den gamla trappan

Kontakt:
Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall Vattenkraft AB, 070-59 77 338