Nyhet | 2008-06-25 | 16:02

Fjärrvärmekunderna bidrar till bättre klimat

Sedan Vattenfall Värme i Motala byggde sin bioeldade panna för två år sedan har utsläppen av koldioxid minskat med 70-80 procent. Motalaborna gör en stor klimatinsats när de värmer duschvattnet med fjärrvärme, anser Vattenfall som nu på söndag presenterar fjärrvärmen i Motala för allmänheten på Stora torget:

– Vi eldar numera med skogsflis och bark, det vill säga oförädlat biobränsle, och har därmed minskat våra utsläpp, både av koldioxid och svavel. Oljan behöver vi bara ta till när det är riktigt kallt, säger Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Värme i Motala.

Rapporterna om klimathotet fyller media. Det kan kännas långt borta, men vi berörs även i Sverige och våra insatser spelar roll.

– Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att reducera våra utsläpp så att vi bidrar till att bromsa, och på sikt stoppa klimatförändringarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

Det handlar inte bara om att minska utsläppen, utan även använda bränslet så effektivt som möjligt. Och det har man lyckats med i Motala.

– Vi producerar inte bara värme, utan vi får även ut el från vår produktion. Den är certifierad som grön el och det är vi stolta över. Vi utnyttjar hela värdet av bränslet, säger Berit Sanded.

På lördag den 28 juni kan Motalaborna ställa frågor och veta mer om sin fjärrvärmeproduktion. Vattenfall Värme slår upp tält på Stora torget och berättar gärna mer över en kopp kaffe om hur man minskar sin klimatpåverkan genom att värma sig med fjärrvärme.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden, telefon 08-739 54 01.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.