Nyhet | 2008-09-02 | 13:58

Fjärrvärmekunderna bidrar till bättre klimat

Sedan Övertorneå Värmeverk byggde om rökgas- kondenseringen på den bioeldade pannan för ett år sedan har man sparat in cirka 100 kubikmeter olja och därmed minskat utsläppen av växthusgaser. Övertorneås invånare gör en stor klimatinsats när de värmer duschvattnet med fjärrvärme.

- I och med att vi modifierat rökgaskondenseringen får vi ut mer energi av samma insatta bränsle och har minskat utsläppen av både koldioxid och stoft, säger Hans Stålnacke, VD, Övertorneå Värmeverk AB.

Rapporterna om klimathotet fyller media. Det kan kännas långt borta, men vi berörs även i Sverige och våra insatser spelar roll.

Övertorneå Värmeverk AB ägs till 50 procent av Övertorneå Värmeverk och till 50 procent av Vattenfall Värme Norden.

- Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att reducera våra utsläpp så att vi bidrar till att bromsa, och på sikt stoppa klimatförändringarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

På onsdag den 3 september kan Övertorneå-borna ställa frågor och veta mer om sin fjärrvärmeproduktion. Övertorneå Värmeverk deltar på Energidagen som arrangeras av Övertorneå kommun. Vi berättar gärna mer över en kopp kaffe om hur man minskar sin klimatpåverkan genom att värma sig med fjärrvärme.


För vidare information, kontakta:
Hans Stålnacke, VD Övertorneå Värmeverk,
telefon 0920-77044
Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden,
telefon 08-739 54 01.