Nyhet | 2009-10-05 | 13:28

Fjärrvärmen intar skånsk gasbastion

Trelleborg har länge varit en av de sista vita fläckarna på den svenska fjärrvärmekartan. Men nu börjar biobränsleeldad fjärrvärme tränga ut den tidigare förhärskande naturgasen i rask takt. Vattenfall Power Consultant är med, från ax till limpa.

Fjärrvärmen intar skånsk gasbastion

– I Trelleborg och andra, närbelägna kommuner satsade man tidigt på nät med dansk naturgas. Men gaspriserna har stigit snabbt på senare tid, samtidigt som medvetenheten ökat om gasens miljöpåverkan, konstaterar Per-Axel Nilsson.

Trelleborg började sin konvertering i liten skala med ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk på 4 MW, försett med rökgaskondensering. I september 2009 tog man en 8 MW panna med 2 MW rökgaskondensering i drift. I båda projekten har Vattenfall Power Consultant varit med från förstudier med miljöansökningar och upphandling till färdiga anläggningar.

– Den första pannan gjorde att intresset för förnybar fjärrvärme ökade mycket starkt i Trelleborg. Enligt Svensk Fjärrvärme ökade fjärrvärmeleveranserna mest i Trelleborg 2006-2007 med en ökning med 131 procent. Expansionen fortsätter i snabb takt. Närmaste året kommer man att leverera 60 GWh fjärrvärme och på några års sikt ska det bli över 100 GWh. Det som planeras närmast är konvertering av en naturgaspanna till pelletseldning. I förlängningen kommer det också att finnas underlag för kraftvärme.

– Minst 95 procent av levererad energi i Trelleborg kommer att vara förnybar, om man utöver biobränslen också räknar vissa bidrag från deponi- och rötgas, säger Per-Axel Nilsson.

Den nya anläggningen kommer i första hand att eldas med flis från skogarna i norra Skåne.


Kontakta: Per-Axel Nilsson, 010-473 01 54