Nyhet | 2012-03-27 | 11:15

Fjärrvärmesamarbete i linje med energiministerns förslag

Igår började återvunnen värme från Seco Tools i Fagersta att levereras till det lokala fjärrvärmenätet. Det handlar om 12 GWh per år vilket förser 600 villor med värme. Detta är helt i linje med energiminister Anna-Karin Hatts förslag att öka möjligheterna att ta tillvara på restvärme.

Vattenfall AB’s delägda dotterbolag, Västerbergslagens Energi (VB Energi AB), invigde den 26 mars kylanläggningen vid Seco Tools AB i Fagersta. Energisamarbetet påbörjades under 2011 och syftar till att utnyttja återvunnen värme från företagets produktion och leverera den till fjärrvärmenätet. Syftet med den här typen av samarbeten är att minska miljöpåverkan genom en ökad energieffektivisering vilket också ger en positiv ekonomisk effekt för båda bolagen.

- Det finns bara vinnare i denna typ av samarbeten som gynnar både ekonomi och miljö, säger Jörgen Espeling, chef Vattenfall Värme i Sverige.

Samarbetsavtalet med Seco Tools ligger helt i linje med ett av energiminister Anna-Karin Hatts i dagarna föreslagna åtgärder för fjärrvärmebranschen om att öka möjligheterna för tillvaratagande av restvärme.

- Vi som en stor aktör i branschen arbetar redan idag aktivt med att ta tillvara på restvärme inom våra fjärrvärmeområden och ser fram emot fortsatt dialog om hur vi än mer kan ta tillvara på dessa resurser i samhället, säger Jörgen Espeling.