Nyhet | 2009-08-18 | 09:15

Fler, äldre och friskare ringhalsare än för tio år sedan

Ringhals är en växande arbetsplats. 2008 anställdes 155 nya medarbetare på Ringhals och behovet av nyanställningar är stort även i år och kommande år.

Ringhals är en växande arbetsplats. 2008 anställdes 155 nya medarbetare.

De senaste tio åren har antalet anställda ökat från nästan 1100 till över 1500. Under samma period har över 500 personer lämnat sin anställning i Ringhals genom att bland annat hitta nytt jobb eller gå i pension.

Sedan slutet av 1990-talet har det anställts fler kvinnor och högre utbildad personal. Ringhalsaren har blivit något äldre, men också friskare.

Från 1999 har andelen kvinnor i företaget ökat markant – från drygt tio procent till nästa nitton procent idag. Utbildningsnivån har samtidigt höjts så att de högskoleutbildade ökat från 21 till 36 procent. Även medelåldern har gått upp en aning. Männens medelålder har gått från 43 till 46 år och kvinnornas från 39 till 40 år.

Sjukfrånvaron på Ringhals har alltid varit långt under riksgenomsnittet kring fem procent. Oftast har vi legat på drygt två procent, med en ökning till över tre procent år 2005. Idag ligger vi åter på rekordlåga siffror – 1,8 procent.

Personalen i siffror

  • Antal anställda i Ringhals AB idag: 1554
  • Ungefärligt antal 1999: 1090
  • Personalomsättningen är idag 3,8 procent
  • Medelåldern i företaget har på tio år ökat från 42 till 45 år
  • På sex år har antalet kvinnliga chefer ökat från nio till 28
  • De inhyrda entreprenörerna har också ökat i antal, bland annat har väktarna blivit många fler.

På Ringhals finns över 60 olika yrkesgrupper.

Mer information

Så är det att jobba på Ringhals
Sök lediga jobb