Nyhet | 2009-03-13 | 15:30

Fler positiva till kärnkraft

SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör årligen undersökningar om hur svenska folket ser på kärnkraften. Enligt den senaste undersökningen är stödet för kärnkraft hos svenska folket större nu än det varit på länge.

Undersökningen gjordes under senhösten förra året och grundar sig på 3 259 personer åsikter. 51 procent av svenskarna säger att de vill använda kärnkraften, så höga siffror har inte uppmätts sedan mätningarna startade 1986. 31 procent vill avveckla kärnkraften.

En positiv opinion för kärnkraft i Forsmark märks också lokalt. I november förra året gjordes en attitydmätning av allmänhetens förtroende för Forsmark av Demoskop. 656 intervjuer gjordes i Uppland och Gävleområdet och enligt undersökningen hade 80% ett mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark. Förtroendet är stabilt, motsvarande siffra för 2007 var 79%.


SOM-institutet
Demoskops rapport