Nyhet | 2010-05-24 | 16:05

Flera uppdrag för Vattenfall i Norge

Små vattenkraftverk i Norge hålls i bättre trim tack vare Vattenfall. I samarbete med energibolaget Vokks Kraft AS har Vattenfall Power Consultant, VPC, utvecklat ett koncept för underhåll och kontrollrutiner av små vattenkraftverk. – Småkraftsbranschen här har sedan 1998 haft en kraftig ökning av materiella skador på grund av otillräckliga kontroller och ibland dåliga underhållsrutiner, säger Kristian Glemmestad, Seniorkonsult maskin på VPC i Norge. Det har bland annat gjort att försäkringspremierna nu rusat i höjden. Konceptet är till att börja med utvecklat för Vokks Krafts sju kraftverk. Rådgivare för norsk vindkraft VPC ska också i två år hjälpa det statliga norska forskningsrådet med att utvärdera ansökningar om stöd till vindkraftsprojekt i Norge. Forskningsrådet främjar norsk forskning och utveckling i samarbete med forskare, näringsliv och offentlig förvaltning.