Nyhet | 2010-01-27 | 09:00

Flerstegsraket för bättre energieffektivitet

Permascand har valt att låta Vattenfall Services kartlägga hur verksamheten kan bli mer energieffektiv. – Vi utgår från ett helhetsperspektiv, där målet är att skapa en långsiktig strategi för att minska energiförbrukningen, säger Roger Nilsson på Vattenfall Services.

Vattenfall Services modell för energieffektivisering arbetades fram i början av året.
– Det fanns tydligen ett stort behov av detta eftersom vi snabbt fick uppdrag från industrin, säger Roger Nilsson. Det finns en mycket stor potential till energibesparingar i den svenska industrin, man skulle kunna spara in stora mängder energi om man såg över system som fläktar och pumpar.

Kunden väljer steg för steg

Vattenfall Services erbjuder en översyn av energiförbrukningen i alla delar av verksamheten.
– Det gäller hur du använder energi och vilka möjligheter du har att sänka den, från klimatskal på byggnader och belysning till produktionsprocessen, säger Roger Nilsson. Besparingspotentialen presenteras som ett beslutsunderlag för kunden, där offererade förbättringar kompletteras med en analys av livstidskostnaden. Här presenteras både investeringskostnader och förväntade besparingar. Hos Permascand, ett företag inom Akzo Nobel, gäller uppdraget kartläggning och värdering av potentialen för energieffektiviserande åtgärder. Arbetet inleds under första kvartalet 2010.
– Varje steg i vår modell är fristående, så kunden väljer själv de delar som ska ingå i uppdraget, säger Roger Nilsson.

Långsiktig energistrategi

Nästa steg i modellen är att realisera potentialen. Vattenfall Services offererar nyckelfärdiga energieffektiviseringsåtgärder, inklusive projektering, konstruktion, upphandling och installation.
– Vi erbjuder också utbildning samt uppföljning av åtgärderna, säger Roger Nilsson. Tillsammans med kunden går vi igenom både projektmål och effektmål. Resultatet ska vara en långsiktig energistrategi som ger kunden lägre energiförbrukning, minskade kostnader och förbättrad miljöpåverkan.
– Styrkan hos Vattenfall Services är att vi kan ta ansvar för alla delar av ett sådant här projekt, från inventering till genomförande av effektiviseringsåtgärderna, säger han. Permascand tillverkar elektroder för elektrokemisk industri och processutrustning i titan.

Läs mer

Energieffektivisering