Nyhet | 2010-08-04 | 15:15

Flimrande glödlampor i Bergslagen

Omkring 30 000 kunder i Bergslagsområdet kan uppleva problem med flimrande glödlampor. Orsaken är en havererad utrustning vid smältverket Outokumpu, som ska filtrera bort spänningsvariationer i elnätet vid den energikrävande processen att smälta järnskrot i en ljusbågsugn.

Utrustningen installerades i samråd med nätägaren Vattenfall och havererade när produktionen provkördes efter det årliga produktionsstoppet. Tisdagen den 2 augusti, då produktionen togs i full drift, uppstod problem med elkvalitén i Avesta med omnejd. Outokumpu gör allt de kan för att så snabbt som möjligt byta utrustningen, men leveranstiden är lång, så problemen kan fortsätta fram till mitten av oktober.

Vattenfall Eldistribution har valt att låta Outokumpu fortsätta med sin produktion med något reducerad effekt, för att bidra till lösningen av den krissituation som företaget befinner sig i. Genom omkopplingar och andra åtgärder i regionnätet, försöker Vattenfall också minimera påverkan hos andra nätkunder.