Nyhet | 2012-10-03 | 16:18

Flygfoto avslöjar läckor i fjärrvärmenätet

Genom att fotografera fjärrvärmenät med värmekamera från hög höjd - så kallad flygtermografering – hoppas Vattenfall kunna sänka framtida underhållskostnader avsevärt. Det visar analysarbetet efter flera lovande försök med flygtermografering i Uppsala. [caption id="attachment_18171" align="alignleft" width="216"]Med flygtermografering får man en uppfattning av kvaliteten på fjärrvärmenätet och på så sätt bättre kunna planera för framtida underhåll Med flygtermografering får man en uppfattning av kvaliteten på fjärrvärmenätet och på så sätt bättre kunna planera för framtida underhåll[/caption] I januari fotograferades drygt 48 mil fjärrvärmerör i Uppsala från ett flygplan på600 metershöjd. Det tog två dagar för den mycket avancerade kameran att ta tusentals bilder av rören varav de äldsta är från 1960-talet. Nu är analysarbetet klart. Flygtermografering hittar skador i fjärrvämenätet Syftet med flygtermografering är att få en uppfattning av kvaliteten på fjärrvärmenätet och på så sätt bättre kunna planera för framtida underhåll. Tanken är också att Vattenfall ska kunna arbeta effektivt med att finna skador i fjärrvärmenätet. - En stor del av analysarbetet är att koppla bilderna till geografiska koordinater (GIS). De tusentals bilderna sätts ihop till en mosaik i datorn med hjälp av algoritmer. Man återskapar ytan i datorn. När man är klar kan man genom att identifiera temperaturskillnader se skador som ger stora värmeförluster i fjärrvärmekulverten och var isoleringen är dålig, förklarar Mattias Moëll, doktor i digital bildanalys och projektledare på Vattenfall R&D. Med hjälp av bilderna går det även att se skador i områden där Vattenfalls personal normalt inte rör sig. - Det kan handla om avspärrade industriområden. Vi upptäckte en läcka nu i Uppsala som hade kunnat bli ett allvarligt problem, d.v.s. leda till framträngande hetvatten ur marken med risk för personskada om vi inte hade sett den i tid. Flygtermografering börjar bli en vanligt förekommande metod om än dyr. Men det lovande verktyget är fortfarande på forskningsstadiet. Mattias Moëll kallar metoden för halvautomatisk. - Flygtermografering ersätter inte på något sätt den kompetens som finns bland markpersonalen. Själva finliret för en ökad förståelse av bilderna måste komma från dem som jobbar med fjärrvärmenätet dagligen. Andra försöket  Fotograferingen av fjärrvärmenätet i Uppsala är det andra försöket med flygtermografering som Vattenfall genomför. Det första mindre försöket var i Knivsta söder om Uppsala. - Resultatet därifrån visade att Vattenfalls fjärrvärmenät var i bättre skick än förväntat men sämre ur forskningssynpunkt eftersom det är ett så pass litet nät med få skador. Nu planerar vi för en flygning över Berlin till hösten eller vintern. Fotograferingen bör genomföras när det är kallt, men det ska inte vara för mycket snö eller löv för då tränger inte den infraröda strålningen genom så bra, d.v.s. snö och löv kan göra att marken skyms, säger Mattias Moëll.