Nyhet | 2010-06-23 | 13:36

Flytt av revisionen på Forsmark 2

För att undvika resurskonflikt med andra revisioner har Forsmarks ledning beslutat att flytta revisionen för Forsmark 2 fem dygn fram i tiden.

Ny revsionstid för Forsmark 2 är nu femton dygn mellan den 27 augusti till den 11 september. Tidigare plan var att Forsmark 2 skulle ställas av samtidigt som revisionen på Forsmark 1 är i sitt slutskede.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13.

Forsmarks revisioner