Nyhet | 2013-10-02 | 09:00

Flyttande HusmanHagberg-kunder får rabatt

Vattenfall Försäljning har inlett ett samarbete med fastighetsmäklar-kedjan HusmanHagberg. Ett ömsesidigt partnerskap som ska gagna båda företagens kunder.

– Alla som flyttar behöver skaffa ett nytt elavtal. Det här samarbetet ger oss möjlighet att nå just flyttande personer, och att då lämna ett bra erbjudande, berättar Roger Eriksson, Market Manager inom Vattenfalls privatkundsförsäljning.

– För oss innebär samarbetet med Vattenfall ett mervärde för våra kunder, genom att Vattenfall kan hjälpa kunden med att skaffa rätt elavtal redan vid inflyttning. Dessutom erbjuds även våra kunder en rabatt på elavtal, säger Åsa Davidsson, marknadschef på HusmanHagberg.

HusmanHagbergs mäklare har också tillgång till Vattenfalls energiexperter, för att få råd och tips om hur de kan hjälpa sina kunder att sänka sina energikostnader. Samarbetet startade den 12 september och pågår i ett första skede fram till 31 december 2013.

– I december utvärderas samarbetet gemensamt. Om båda parter ser samarbetet som en framgång, så fortsätter vi tillsammans. Då kommer vi också fundera kring andra tjänster och på sätt utveckla vårt erbjudande och tjänster, utlovar Roger Eriksson.

Fakta

Vattenfall Försäljning har cirka 900 000 kunder i Sverige.

För den som flyttar är det viktigt att se över elavtalet, då det ofta kan bli onödigt dyrt att inte göra något val. Därför är flyttande personer en prioriterad målgrupp, som Vattenfall vill hjälpa till rätt elavtal.

Vattenfall Försäljning samarbetar också sedan tidigare med fler bostadssajter.

Kort om HusmanHagberg

HusmanHagberg genomför cirka 7 500 bostadsförsäljningar per år. De är en rikstäckande fastighetsmäklarkedja med cirka 70 kontor.