Nyhet | 2008-02-08 | 16:45

FN:s atomenergiorgan IAEA granskar Forsmark

Måndag den 11 februari kommer det internationella atomenergiorganet IAEA:s inspektörer till Forsmark för att granska kärnkraftverket.

Under tre veckor kommer IAEA:s inspektörer att göra en så kallad OSART-granskning (Operational Safety Review Team) där de bland annat granskar säkerheten och tillförlitligheten i verksamheten med ett särskilt fokus på säkerhetskulturen. En OSART-granskning syftar till att hjälpa IAEA:s medlemsländer att förbättra säkerheten vid enskilda kraftverk.

Följande områden granskas:
• Ledning och styrning
• Utbildning
• Underhåll
• Tekniskt stöd
• Erfarenhetsåterföring
• Strålskydd
• Kemi
• Haveriberedskap
• Drift

Sedan 1983 har cirka 140 OSART-inspektioner genomförts vid anläggningar runt om i världen. Den genomsnittliga anläggningen får 20 till 25 så kallade observations/issues vid en inspektion.

OSART-granskningen i Forsmark är beställd av regeringen och kommer även att genomföras i Oskarshamn och Ringhals 2009 respektive 2010.

Mer om Forsmark