Nyhet | 2010-03-02 | 10:45

FN:s atomenergiorgan IAEA granskar Ringhals

Måndagen den 1 mars 2010 kom det internationella atomenergiorganet IAEA:s granskningsteam till Ringhals för att granska verksamheten. Under tre veckor genomför IAEA:s inspektörer en så kallad OSART-granskning (Operational Safety Review Team) då de bland annat undersöker säkerheten och tillförlitligheten i verksamheten. En OSART-granskning är en service till IAEA:s medlemsländer och syftar till att förbättra säkerheten vid enskilda kraftverk. De verksamhetsområden som granskas är:
  • Ledning och organisation
  • Utbildning och träning
  • Drift
  • Underhåll
  • Tekniskt stöd
  • Erfarenhetsåterföring
  • Strålskydd
  • Kemi
  • Haveriberedskap
Slutresultatet av granskningen blir en rapport där teamets observationer sammanfattas i så kallade Issues (recommendations eller suggestions) och Good Practises. OSART-granskningar av samtliga svenska kärnkraftverk beställdes av regeringen 2007 och har tidigare genomförts i Forsmark 2008 och i Oskarshamn 2009.
Operational Safety Review Team (OSART) OSART-granskningen sker mot nationella krav och "World´s Best Practice" och är en service till IAEA:s medlemsländer för att bidra till förbättrad säkerhet vid kraftverken. Fokus under granskningen ligger på säkerhetskultur och tillförlitlighet i verksamheten, inte på produktion.

Granskningen av Ringhals är nummer 156 i ordningen sedan starten av OSART 1982. På Ringhals har OSART-granskning tidigare genomförts 1991.

Granskningsteamet som besöker Ringhals består av kärnkraftsexperter från Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och USA.