Nyhet | 2011-10-04 | 08:30

Fokus på att slutföra revisionen

På Ringhals 4 pågår den mest omfattande revisionsavställningen genom tiderna. Turbininstallationens svetsarbeten i det närmaste klara , men arbete med besiktningar och kontrollredovisning återstår.

– Det är ingen önskvärd situation vi befinner oss i, säger Göran Molin, blockchef för Ringhals 3 och 4. Vi gör allt vi kan för att göra anläggningarna redo för återstart utan onödigt dröjsmål. Marknaden har meddelats att ny planerad fasningstidpunkt efter revisionen på R4 är den 20 oktober.

Återladdningen av bränsle var klar den 15 september och  veckan därpå genomfördes täthetsprovning av reaktorinneslutningen. Provningen gav godkänt resultat, vilket innebär att återställningsarbete efter håltagningen i inneslutningsväggen varit framgångsrikt. Håltagningen var en förutsättning för sommarens byte av ånggeneratorer och tryckhållare.

Kontroll av säkerhetssystem
Nu pågårkompletterande inspektioner med fiberoptik, ultraljud och röntgen för att kontrollera driftklarheten för de säkerhetssystem som har en sådan utformning att de inte kan testas fullt ut under verkliga förhållanden. Det handlar exempelvis om delar av sprinklersystemet för reaktorinneslutningen, nödkylsystemet för reaktorhärden samt säkerhetsfiltret. Bakgrunden är det föreläggande från Strålsäkerhetsmyndigheten som innebär att Ringhals måste gå igenom alla kontroller av säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner samt redovisa resultatet för myndigheten, innan klartecken för återstart kan ges.

Svetsarbete i turbinanläggningen
Svetsarbetena i turbinanläggningen går mot sitt slut, men arbete med besiktningar och kontrollredovisning återstår innan turbinerna är redo för att ta emot ånga.

Turbinbesiktningar
Parallellt jobbar TURBO-projektet vidare för att göra turbinanläggningen redo för återstart efter de stora komponentutbytena. En ny tidplan har tagits fram gemensamt med leverantören Alstom med siktet inställt på fasning till elnätet den 20 oktober.

– Installationerna är i det närmaste klara på turbin 41 och inom kort ska även montaget på turbin 42 vara avslutat, säger Roland Gabrielsson, projektledare för TURBO. Det är viktigt att nu på bred front komma igång med besiktningar av systemändringarna. Detta förutsätter att kontrollredovisningen är uppdaterad, vilket varit ett stort problem för projektet.

Ett högprioriterat område inför den kommande återstarten är att verifiera renhet i systemen även på turbinsidan efter de stora installationerna. Ju tidigare i arbetsprocessen detta sker desto bättre och enklare att åtgärda eventuella brister.

– Att slutföra turbinåtgärderna i tid handlar i första hand inte om resurser, utan snarare om att överblicka och organisera den återstående mängden arbete. Från Ringhals sida försöker vi så gott det går att stötta Alstom i deras åtagande. Säkerheten kommer som alltid främst.

Läs mer
Montaget klart i reaktorinneslutningen på R4
Årets revisioner på Ringhals