Nyhet | 2012-09-13 | 09:45

Fokus på säkerhet och samordning under revisionen på Ringhals 2

När revisionen på Ringhals 2 inleds den 15 september är det ett säkert genomförande utan några personskador som står högst upp på önskelistan för revisionsledarna Martin Björn och Rikard Lindström.

Martin Björn och Rikard Lindström

– Viktigast av allt är att vi i revisionsorganisationen hjälps åt att hålla en hög nivå på person-, reaktor- och anläggningssäkerhet revisionen igenom, säger Martin.

Ny planeringsmodell
Avställningen är beräknad till cirka sex veckor. Många jobb på begränsad yta och många inbördes beroende aktiviteter gör årets revision även till en planeringsmässig utmaning.

– Tack vare att vi i år fullt ut gått över till att planera alla aktiviteter i ett gemensamt planeringsverktyg har vi bättre förutsättningar att se igenom beroenden och förutse var revisionens flaskhalsar finns, säger Rikard.

Många jobb med urladdad härd
Många revisionsarbeten ska göras med urladdad härd, bland annat provning av ånggeneratorer och reaktortank samt arbeten på två reaktorkylvattenpumpar, dels omgummering av rör i saltvattensystemet.

Flera av årets revisionsjobb är säkerhetshöjande åtgärder inom ramen för Ringhals övergångsplaner med syfte att anpassa reaktorerna till nya högre säkerhetskrav. Det handlar om kabelseparation, miljökvalificering, jordbävningssäkring av utrustning och installation av nya elgenomföringar för instrumentkablage.

Utökad provning
Årets revision innehåller mycket provningsverksamhet, såväl treårsprovning av ånggeneratorerna som tioårsinspektion av reaktortanken. Tankprovningen blir den här gången extra intressant, då man även kommer att följa upp nyligen funna tillverkningsrelaterade defekter i belgiska Doel 3 vars reaktortank delvis kommer från samma tillverkare som R2:s. Inget i tidigare undersökningar tyder emellertid på att samma problem skulle finnas här.

Bland revisionens övriga underhållsåtgärder finns bland annat översyn av statusen för de tre lågtrycksturbinerna på T22, batteribyte i den oberoende spänningsmatningen samt byte av 20 thimble tubes, instrumentledrör som går in i reaktorhärden.

Dygnet runt
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärderna är klara och säkerhetsmässigt godkända kan Ringhals 2 startas igen och åter börja producera el.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals

Ringhals 2 exteriör