Nyhet | 2009-07-28 | 12:00

Följ dosimeterns väg

Två dosimetrar ingår i utrustningen för dem som vistas i en arbetsmiljö på kärnkraftverket där radioaktiv strålning kan förekomma, så kallat kontrollerat område. Dosimetrarna är hjälpmedel för att hålla koll på stråldosen och minimera den.

Carin Zander och Susanne Andersson

Susanne Andersson och Carin Zander är kemiingenjörer på Ringhals 1 och 2. De bär alltid dosimetrar när de är ute på sina provtagningsronder eller vistas i det aktiva labbet. Den elektroniska dosimetern visar dosen från varje arbetspass och larmar om strålnivåerna skulle bli för höga. Persondosimetern registrerar den sammanlagda dosen och avläses varje månad av Ringhals dosimetrigrupp.

En dosimeter med innehåll

Persondosimetrarna lämnas in till dosimetrigruppen för avläsning varje månadsskifte. Där öppnas plasthöljet upp. I det gröna kortet finns fyra tabletter som fångat upp strålningen. Vid utvärdering hettas tabletterna upp till 300 grader. Den bundna energin avges då som mätbart ljus.

Willis Widenroth

Willis Widenroth arbetar i dosimetrigruppen och sorterar utvärderade dosimetrar. Information om varje persons månadsdos rapporteras och läggs in i det gemensamma dosregistret för kärnkraftverken. Medan de gröna dosimeterkorten utvärderas ersätts de av röda, och vice versa. Vid nästa månadsskifte är dosimetern åter nollställd.

Dosimetern hämtas i stället

Efter utvärderingen hamnar dosimetrarna i något av de tio ställ som finns runt om på Ringhals. Här hämtar kemiingenjör Susanne Andersson sin dosimeter inför dagens arbete. Hon ska ta veckans gasprov på ejektorflödena på turbinerna på Ringhals 1, tillsammans med arbetskompisen Carin Zander.

På väg i hissen

Nu är Susanne och Carin på väg ut i anläggningen. De har förberett sig mycket noga, för att kunna göra proven av de kortlivade nukliderna direkt vid återkomsten. Provet måste utföras av två personer samtidigt och på samma sätt, för att det ska ge rätt resultat. Dosimetrarna är på plats i overallerna.

Provtagning

Dags för provtagning. Susanne har lett om flödet enligt checklistan och kopplat in den så kallade gasbomben. I väntan på att provtagningen ska bli klar håller hon avstånd till dragskåpet, för att inte utsättas för onödig strålning. Sedan ska hon snabbt tillbaka till aktiva labbet för utvärdering. En tusendels milliSievert är allt hon får i stråldos den här gången. Kemiingenjörernas stråldos är fullt jämförbar med röntgenpersonalens på ett sjukhus.

Om strålning

  • Kollektivdosen* till ringhalsarna under 2008 var 3,4 mansievert.
  • Medeldosen** till ringhalsarna under 2008 var 1,7 millisievert.
  • Normalsvensken får runt 4 millisievert per år från naturliga strålkällor och radon.
  • Piloter och gruvarbetare får cirka 5 respektive 20 millisivert per år.
  • En närboende till Ringhals får ett tillskott på 0,005 millisievert per år, vilket motsvarar en extra dagsdos naturlig bakgrundsstrålning.
  • Gränser för strålning har satts med hänsyn till cancerrisk. Dessa gränser är 50 millisievert per år eller 100 millisievert under fem år.

* Kollektivdos=summan av doserna för alla dosimeterbärare med månadsdos över 0,1 millisievert (mSv)
** Medeldos=kollektivdosen dividerad med antalet dosimetrar som uppmätt strålning

Läs mer

I strålande arbetsmiljö
Om strålning
Strålskydd på våra kärnkraftverk