Nyhet | 2007-06-29 | 13:20

Följ ombyggnaden av Akkats vattenkraftverk

Våren 2008 planerar vi att påbörja en ombyggnad av Akkats vattenkraftverk i Lilla Lule älv. Redan nu kan du läsa om planerna för projektet.

Genom att byta ut det gamla aggregatet mot två mindre och effektivare aggregat ökar vi säkerheten i kraftstationen och skapar samtidigt en tryggare elproduktion.

På projektsidorna finns information om vilka åtgärder som planeras och hur miljön påverkas. Läs också historien om de färgstarka monumentalmålningarna på dammluckorna.

Webbsidorna kommer att byggas på efterhand som ombyggnadsarbetet fortskrider.

Följ ombyggnaden av Akkats vattenkraftverk

Våra pågående projekt inom vattenkraften