Nyhet | 2012-12-17 | 10:31

Följ timpriset på el i EnergyWatch-appen

EnergyWatch är ett verktyg för att visualisera energianvändning i realtid. Med hjälp av EnergyWatch kan Vattenfalls kunder ta reda på vad i hemmet som drar mest el och göra något åt dem. De flesta hem kan sänka sin elkostnad med 20 procent med verktyget.  Sen i höstas finns verktyget även som app för smarta mobiltelefoner och läsplattor. Appen har nu vidareutvecklats så att användarna även kan följa Nordpools timpriser på el och sin timvisa elanvändning. 2 500 personer har laddat ner appen sedan lanseringen. - Om man som kund vill kunna styra sin elanvändning till de timmar då elpriset är lägre krävs det kunskap om elpriserna och om sin användning av den. Båda detta får man genom vår app, säger Sven Johansson, produktutvecklare på business unit Sales B2C.  Den 1 oktober började en ny lag att gälla som ger kunder rätt till timvis mätning och debitering av el. - I appen kan man nu se historik för elpriserna på Nordpool samt dagens och morgondagens elpriser på Nordpool. Med denna nya funktion har appen fått ett nytt användningsområde förklarar Sven Johansson.  EW-appen kan användas av alla som vill se Nordpools timpriser. Man behöver inte ha någon EnergyWatch för att få tillgång till den funktionen.