Nyhet | 2012-05-29 | 13:20

Förbättrad information till Ringhals närboende

Nu finns en ny informationssida här på webben som vänder sig speciellt till dem som är grannar och närboende till Ringhals.

I närområdet runt Ringhals finns ett antal hushåll, både åretruntboenden och fritidshus.

– Vi är måna om att våra grannar känner sig välinformerade om vad som händer och sker på Ringhals, säger Ann-Sophie Gustavsson på Ringhals kommunikationsavdelning som är kontaktperson för de närboende.

Ringhals har med jämna mellanrum kontakt med styrelserna för de närboendes villa-, väg- och stugägarföreningar. Tack var ett förslag från en av de närboende har en särskild webbsida nu tagits fram, som samlar information som kan intressera dem som bor nära kärnkraftverket.

– Vi tar gärna emot tips om hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till allmänheten med vår information, säger Ann-Sophie. Hemsidan är ju ett bra sätt att göra informationen lättillgänglig för dem som är intresserade.

Sedan början av 90-talet bjuder Ringhals in sina grannar till en årlig närboendeträff, då information ges om verksamheten och det finns möjlighet att ställa frågor. Programmet brukar också innehålla något intressant föredrag. Träffarna är välbesökta och lockar uppemot 200 personer.

Läs mer 
Information för närboende vid Ringhals